Rijden in konvooi

Het rijden in konvooi


De meesten van jullie hebben zeker al ervaring met het rijden in kleine of grotere groepen. Met natuurlijk verschillende ervaringen.

Het rijden in konvooi vereist concentratie en discipline, en het is bovendien vermoeiend. Je waant je zeker, maar juist dat kan gevaarlijk zijn


Vooral bij grote groepen worden kruisingen afgezet. Dit betekent echter niet dat hiervoor een recht hierop afgedwongen kan worden. De wet zegt dat een verkeersdeelnemer zich niet tussen een gesloten groep mag dringen. Hiermee hebben we de mogelijkheid onze gesloten groep van motorrijders te beschermen, en wel doordat wij Strength in Unity-leden de andere verkeersdeelnemers erop te wijzen dat er een konvooi rijdt, alleen als de verkeerssituatie dit toelaat. De rijders in een konvooi mogen zich dit niet als absoluut recht toe-eigenen. Een ieder is uiteindelijk voor zijn eigen veiligheid en die van de groep verantwoordelijk. Steeds weer kan het voorkomen dat een ongeduldige autorijder zich midden tussen een konvooi wil manoevreren, en daarbij kan het tot levensgevaarlijke situaties leiden. De deelnemers dienen dus kruisingen e.d goed af te zetten en zich niet te laten wegdringen door andere verkeersdeelnemers.


Roadcaptain

· Bepaalt de route.

· Bepaalt de stops.

· Bepaalt de snelheid.


Konvooi deelnemer


- Rijdt in baksteenfotmatie met een afstand van 10 m tot zijn voorganger en degene die achter hem rijdt.


- Rijdr enkel zo snel dat de afstand van 10 m door degene die hem volgt bijgehouden kan worden.


- Zorg voor de veiligheid van de groep door, als hij aan de beurt is kruisingen en rotondes te zekeren.


- Haalt niet in .


Degene die langzaam rijden of rijders met weinig ervaring kunnen het beste vooraan het konvooi rijden omdat daar de snelheid hier het laagst is.


Voor het afzetten van kruispunten e.d. wordt voorafgaande aan de ride-out deze afspraak gemaakt.


Iedere deelnemer is verplicht de kruispunten en rotondes voor de groep te zekeren (blokken)


In principe zijn altijd de 1é 2é en eventueel 3é rijder  (na deRoadcaptain) verantwoordelijk voor het zekeren.


Na het passeren van de groep sluiten deze zich voor de backriders weer bij de groep aan.


De backriders (2 personen) zijn verantwoordelijk dat niemand achterblijft en dienen tevens te vermijden dat het konvooi uiteenvalt . Dit zijn over het algemeen de meest ervaren motorrijders.


Stoppen


Bij het stoppen voor kruisingen, verkeerslichten en andere hindernissen wordt in rijen van 2 aangesloten en de afstand tot de motor voor je dien je zo klein te houden dat snel optrekken en oversteken van kruising door de hele groep mogelijk is.Gaten ( te grote afstanden) sluiten


Het kan natuurlijk gebeuren dat er een te grote afstand tussen 2 rijders ontstaat omdat  iemand het konvooi verlaat. Levensgevaarlijk is het zijwaarts verplaatsen om dit gat te sluiten. De juiste manier is laterale verschuiving, d.w.z. op het  zelfde spoor van achter naar voren opschuiven.


Afzetten van kruising


Vooral bij grote groepen is het van belang de kruising op zo'n manier af te zetten, dat de gehele groep in één keer de kruising kan oversteken, zodat de groep niet uiteen valt. de groep dient daarom zeer geconcentreerd en aaneengesloten te rijden. De roadcaptain van het konvooi laat door middel van opgestoken vingers zien hoeveel mensen de kruising dienen af te zetten. De eerste in het konvooi nemen deze taak dan op zich. Uitgesloten hiervan zijn de zwakkere of nog onervaren rijders, of degene die dat niet durven. In dat geval rijden deze naar rechts en laten zoveel rijders voorbij die nodig zijn om de kruising af te zetten. Degenen die de kruising afgezet hebben wachten tot de hele groep gepasseerd is en sluiten voor de backriders weer aan.  Bij de volgende kruising zetten degene die nu vooraan rijden deze af en sluiten dan weer voor de backrijders aan.


Rechts afslaan


De roadcaptain van het konvooi steekt 1 vinger in de lucht, de eerste van de groep weet nu dat hij het verkeer op dient te houden.


Het konvooi dient zo snel mogelijk rechts af te slaan. Nadat de laatste konvooirijder gepasseerd is sluit hij weer voor de backriders aan.


Samenvatting


-Rijden in baksteenformatie.


-Kijken in je spiegels of iedereen kan volgen.


-Altijd op de oorspronkelijke positie blijven rijden.


-Degenen die langzaam rijden en of onervaren zijn rijden vooraan het konvooi.


-Niet inhalen ( alleen om de roadcaptain te waarschuwen bij pech en calamiteiten).


-De roadcaptain rijd binnen de bebouwde kom niet sneller dan 40Km/h. de laatste rijd dan al 50 Km/h. Buiten de bebouwde kom rijd hij 60-70Km/h. de laatste rijder heeft dan al zeker moeite om de groep bij te houden. Op de snelweg rijdt hij max 100Km/h.


-Achteraan rijd men sneller dan vooraan. Bij 20 motoren kan dit al 20Km/h. uitmaken.


-Altijd geconcentreerd rijden. Bij langere afstanden is het vaak onvermijdelijk dat de groep iets uit elkaar valt.


-Mocht je het konvooi tijdens de ride-out willen verlaten, meld dit dan vooraf bij de roadcaptain.


Het rijden in konvooi kan zeker een mooie belevenis zijn.


Als je je maar aan enkele regels houdt, wordt het onvergetelijk !!!

 


Copyright  © All Rights Reserved