Reglement

   Club Reglement "Strength in Unity"

                                                                             


1. Het bestuur zal ten alle tijden bestaan uit 5 personen die om de 2 maanden zullen


    vergaderen.


    Dit bestuur wordt om de 5 jaar opnieuw gekozen bij algemene stemming door de


    full-members.


 


2. Minstens 2 maal per jaar zal een algemene ledenvergadering plaatsvinden  met


    alle full-members.


Van elke vergadering zullen alle full-members per e-mail een verslag krijgen.


Elk full-member heeft het recht om een algemene ledenvergadering aan te vragen.3. Lid worden van Star Riders "Strength in Unity" kan enkel als je van geen enkele


    andere (Star) club lid bent.


4. Stemrecht


. Bij belangrijke beslissingen zullen alle full-members geraadpleegd worden.


. Full-member worden en een rugbadge bekomen kan enkel na stemming door


  alle full-members en mits ¾ goedkeuring.


 

5. Rugbadge


. Rugbadge kan men pas verkrijgen na 1 jaar lidmaatschap en minstens 15 ritten.


. Rugbadge wordt door iedereen zelf aangekocht.


. Personen die geen star motor bezitten kunnen echter geen rugbadge bekomen.


  Zij kunnen wel een frontbadge dragen.


 

6. Trefens


. Voor treffens gelden de regels van de organiserende club in verband het wel of


  niet toelaten van andere motoren dan star motoren.7. Richtlijnen voor ride-outs


. Er wordt gereden zonder wegkapiteins.


. Er wordt verwacht van iedereen die meerijdt om te blokken naar eigen inschatting


  of op aanwijzing van de frontrijder.


. Na het blokken zal er achter de frontrijder niet gewisseld worden van plaats.


. De 2 rijen blijven behouden. Je rijdt dus gans de rit links ofwel rechts.


. De eerste piloot na de frontrijder en de laatste piloot dragen een fluo vest.


. Indien mogelijk is dit steeds dezelfde persoon.


. Bij verkeerslichten en - of uiteenvallen van de groep om een of andere rede,


  kijkt iedereen in zijn spiegels.


. De laatste die een verkeerslicht passeert wacht op diegenen die achterblijven op   


  de meest veilige plaats..


. De groep die reeds gepasseerd is rijdt door tot er op een veilige plaats kan


  gestopt worden om te wachten.


. Bij plasstops wordt ook rekening gehouden met de lady’s. Dit wil zeggen dat


  er zo veel mogelijk zal gestopt worden aan een drank/plasgelegenheid.


. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade.


.Zie ook rijden in konvooi klik hier


 


                                                                                Aandachtspunt


Persoonlijke gegevens zoals :    . bloedgroep en medicati . te verwittigen persoon bij ongeval . bijstandsverzekering


Probeer dit tijdens de rit op zak te hebben en geef die door aan een tweede


of derde persoon indien gewenst.